Bracom bygger fiber for GlobalConnect | GlobalConnect
PrivatBedriftBorettslag

Før du får lynraskt fibernett hjemme gjøres det en stor jobb. Bli med i felt for GlobalConnect.

Kabler under bakken og i luften

I en verden drevet av informasjon og konstant tilkobling, blir utbyggingen av fiberoptisk infrastruktur stadig mer kritisk. Fibergraving har gått fra å være en teknisk prosess til å bli en banebrytende aktivitet som vil forme fremtidens digitale landskap.

GlobalConnect er Norges raskest voksende fiberleverandør, og har visjoner om å tilby alle deler av landet lynraskt og stabilt fibernett.

Selve gravearbeidet innebærer å legge ned fiberoptiske kabler under bakken og på stolper i luft, over lange strekninger og gjennom ulike typer terreng. BraCom benytter seg både av konvensjonell grøftegraving, pløying, fresing og microtrenching, hvor sistnevnte kan redusere CO2-utslippet med hele 90 %.


– Avhengig av grunnforholdene på prosjektene, produseres det normalt 75-100 meter ferdig grøft per lag ved konvensjonell graving, og tilsvarende 300-400 meter med bruk av de andre anleggsmetodene, forteller Hans Jørgen, teknisk leder i BraCom.

BraCom er en totalleverandør innenfor utbygging av fiber, og har vært en av GlobalConnects største samarbeidspartnere siden 2019.

– Fra samarbeidet startet har vi bygget en rekke villastrøk og NKOM prosjekter, samtidig som vi leverer på fortetting og borettslag, forteller Hans Jørgen.

BraCom leverer i hele verdikjeden, og deres tjenester omfatter design, planlegging, prosjektering, prosjektledelse, dokumentasjon, bygging, montasje og installasjon hos kunde.

Viktige detaljer

Felles for disse utgravingsmetodene er at begge er en kompleks og utfordrende oppgave som krever ekspertise, spesialisert utstyr og samarbeid mellom forskjellige interessenter. Hans Jørgen forklarer:

– Vi investerer mye tid i grov- og detaljprosjekteringsfasen, og har erfart at dette er vel anvendt tid. Alt av avklaringer rundt trasevalg, tillatelser, materiell, ressurser mm. blir gjort i disse fasene, som igjen betyr at anleggsmaskinene kan kjøre sammenhengende uten særlig stopp når vi først har satt i gang anleggsarbeidene.

Selv ved gode forberedelser, kan det likevel oppstå uforutsette hindringer og utfordringer som forsinker prosjektene.

– Offentlige tillatelser og grunneiere kan være arbeidskrevende. Dette kan resultere i reprosjektering for å finne alternative traseer. Likeså offentlige tillatelser inklusiv kulturminner, samt fellesføringssøknader. Dette setter også begrensinger for trasevalgene, forteller Hans Jørgen.

Grunnforhold spiller også en stor rolle i gjennomføringsfasen. Anleggsarbeiderne kan for eksempel støte på fjell, store steiner, leire og vann. Dette skaper utfordring med koordinering av levering av Up-link, og det tar lenger tid før kunden blir koblet på.

Stadig flere områder

GlobalConnect har visjoner om å tilby alle deler av landet lynraskt og stabilt fibernett. BraCom er godt i gang med gravingen, og driver per i dag på med spennende prosjekter i Nes på Romerike, Nannestad, Ullensaker, Lillestrøm, Løten, Gausdal, Sel, Vågå, Dovre, Lesja og Senja.

– GlobalConnect er vår største og viktigste kunde og vi har sammen utviklet et godt og tillitsfullt samarbeid, avslutter Hans Jørgen.

Trenching kan redusere CO2-utslippet med hele 90 %
2024-01-12