Avvikling av kobbernettet | GlobalConnect
PrivatBedriftBorettslag

Avvikling av kobbernettet

Telenor startet nedkobling av kobbernettet i begynnelsen av 2019. GlobalConnect som har leid nettet av Telenor, er også berørt av denne avviklingen.

Det 100 år gamle kobbernettet fases ut, og du vil motta varsel tre måneder før linjen din blir koblet ned og avviklet.

Hvorfor avvikles kobbernettet?

Årsaken til at saneringen ble satt i gang, er at man over lengre tid har sett at mer stabilt nett, større fart og høyere kapasitet ble stadig mer viktig for kundene.

Nedstengningen har i stor grad vært basert på kundebehov, i tillegg til en rekke feil, økte strømutgifter, vedlikeholdskostnader og utfordringer knyttet til å skaffe deler. Dette var medvirkende faktorer til den endelige avgjørelsen om å avvikle kobbernettet.

Mens samfunnet og arbeidslivet stiller større krav til kapasitet, stabilitet og hastighet på nettet, jobber vi i GlobalConnect hver dag for å levere bedre bredbånd, kundeopplevelser og dekning for våre kunder.

Saneringen vil utføres i større omfang og med høyere tempo frem mot høsten 2025 enn det som har vært tilfelle til nå.

Hva skjer videre ved nedkobling

  • Du blir varslet på SMS om nedkoblingen tre måneder i forkant. Dette er for at du skal ha god tid til å finne alternativer til kobberlinjen, enten fiber eller mobile løsninger.
  • Vi kobler ned linjen din via sentralen du er tilkoblet. Det er ikke behov for montør hjem til deg, og du trenger ikke gjøre noe i forbindelse med dette.
  • Det eneste du trenger å gjøre, er å sørge for å bestille et alternativ til kobberlinjen. Enten fiber eller mobil løsning.

Les mer om kobbersaneringen og hvilke rettigheter du har som forbruker


2024-04-29