Trafikkstyring | GlobalConnect
PrivatBedriftBorettslag

Trafikkstyring

GlobalConnect skal sikre at trafikkstyringen i nettet oppfyller de krav som er fastsatt i Ekomloven med tilhørende forskrifter.

Generellt om trafikkstyring og trafikkblokkering

Begrepet trafikkstyring beskriver hvordan trafikk administreres i nettverket. Internett-trafikk i GlobalConnects nettverk fremføres etter Best Effort og uten prioritering, men GlobalConnect selger WAN-tjenester som prioriteres foran Best Effort trafikk. Dette gjelder f.eks. IP telefoni, som er tidskritisk, og hvor prioritering derfor er nødvendig for å sikre brukeren en god opplevelse.

Begrepet trafikkblokkering innebærer at trafikk til enkelte nettsider/innhold eller trafikk på enkelte porter i utstyret GlobalConnect har plassert hos kunden er sperret. Som hovedregel blokkerer ikke GlobalConnect kunders trafikk. Det er imidlertid noen unntak som oppsummeres nedenfor.

Tjenester som er styrt av GlobalConnect

  • GlobalConnect fiberkunder med TV fra en av GlobalConnect IPTV samarbeidspartnere leveres over samme fiberforbindelse og TV-tjenesten leveres med en høyere tjenestekvalitet enn Internett-trafikken. Dette gjøres for å kunne sikre et godt TV-bilde for kundene.
  • GlobalConnect kunder med IP-telefoni fra en av GlobalConnect IP-telefoni samarbeidspartnere leveres over samme forbindelse og IP-telefoni leveres med en høyere tjenestekvalitet enn Internett-trafikken. Dette gjøres for å kunne sikre god lydkvalitet på kundenes telefonsamtaler.
  • For alle Internett-kunder struper GlobalConnect UDP-trafikk mot port 1900 (SSDP) til en lav kapasitet. Årskane til dette er at denne tjenesten normalt bare skal brukes mellom kundes eget utstyr og kundes brannmur, samtidig som vi vet at dette har blitt benyttet til svært mange såkalte refleksjons/forsterkningsangrep.

Tjenester som er blokkert av GlobalConnect

  • For ADSL og VDSL kunder med dynamisk IP-adresse blokkerer vi «Windows» portene 135, 137-139, 445. Årsaken til dette er at det erfaringsmessig kommer mange forsøk på virusinfeksjon og lignende rettet mot disse portene, samtidig som ikke alle kunder har brannmur i eget utstyr
  • GlobalConnect utfører «svartelisting» av DNS navneoppslag i henhold til:
    1) Kjennelse fra Oslo tingrett i forbindelse med blokkering av nettsteder («Pirate Bay» o.l.)
    2) Kripos sin liste over domenenavn som brukes i forbindelse med overgrepsmateriale av barn

Klage på GlobalConnect trafikkstyring kan fremsettes via kundeservice.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Kontakt oss på chat eller se svar på ofte stilte spørsmål

2023-09-29