Ofte stilte fakturaspørsmål | GlobalConnect
PrivatBedriftBorettslag

Ofte stilte fakturaspørsmål

Hvorfor er den første fakturaen høyere enn vanlig?

Din første faktura gjelder fra datoen du fikk internett aktivert, og forskuddsvis til og med påfølgende måned. Fakturaen kan derfor virke høyere enn forventet, siden du betaler månedsprisen på forskudd. Fra og med neste faktura vil du bare faktureres for en måned av gangen. Den første fakturaen fra oss inneholder også eventuelle etableringsgebyr, fraktkostnader og andre engangskostnader. Disse kan i noen tilfeller legges til på faktura nummer to.

Første faktura er gebyrfri og sendes per brev om ikke annet er avtalt. Den første fakturaen vi sender ut kommer uten fakturagebyr, du kan da bruke denne for å legge inn AvtaleGiro og / eller eFaktura for å sikre gebyrfri betaling fremover.

Er det fakturagebyr på den første fakturaen jeg får fra dere?

Første faktura er gebyrfri og sendes per brev om ikke annet er avtalt. Du kan da bruke denne for å legge inn AvtaleGiro og / eller eFaktura for å sikre gebyrfri betaling fremover.

Hvor kan jeg finne en forklaring av fakturaen?

Klikk her for fakturaforklaring.

Hva er AvtaleGiro og hvorfor bør jeg opprette det?

Med AvtaleGiro går det et automatisk trekk fra din bankkonto på forfallsdato. Du kan sette opp Avtalegiro i din nettbank eller du kan kontakte banken din for hjelp. For å gjøre dette behøver du KID-nummeret på fakturaen. Vær oppmerksom på at det kan ta opptil 45 dager før banken din har aktivert AvtaleGiroen, og fram til avtalen er aktiv må du betale fakturagebyr.

Hvorfor bør jeg velge både eFaktura og AvtaleGiro?

Dersom du har både AvtaleGiro og eFaktura behøver du ikke foreta deg noe, både kopi av fakturaen (eFaktura) og betalingen foregår automatisk (AvtaleGiro). I tillegg er det helt gebyrfritt.  Med kun eFaktura får du regningene tilsendt til nettbanken ferdig utfylt med KID-nummer, og du må selv inn for å godkjenne den fra måned til måned. Din eFaktura-referanse finner du på side 1 av fakturaen din.

Hvor kan jeg velge å få tilsendt mine fakturakopier?

Du kan få tilsendt faktura på papir, e-post eller eFaktura. Vi anbefaler sistnevnte for å unngå fakturagebyr. Med eFaktura får du regningene tilsendt til nettbanken ferdig utfylt med KID-nummer, og du må selv inn for å godkjenne den fra måned til måned. Mottar du fakturaen din per brev, vil den inkludere et fakturagebyr på kr 6,50,- for papirfaktura. Du slipper å betale fakturagebyr dersom du mottar faktura på e-post fra oss eller oppretter AvtaleGiro og / eller eFaktura-avtale i nettbanken din. Du finner en oversikt over alle dine fakturaer på mine sider.

Hvordan kan jeg få faktura sendt som eFaktura?

Du setter opp eFaktura i nettbanken din. Din eFaktura-referanse finner du på side 1 av fakturaen din. eFaktura er gebyrfritt.

Fakturerer dere for tjenestene på forskudd eller etterskudd?

Vi forskuddsfakturerer våre kunder, slik at fakturaen du mottar gjelder den kommende måneden.

Jeg har bestilt TV igjennom dere, sendes faktura fra GlobalConnect?

Dersom du har bestilt TV igjennom oss fra en av våre TV-partnere vil du motta faktura direkte fra dem.

Jeg har fått et purrevarsel, men fakturaen er betalt

Dersom du har betalt din faktura, men likevel mottar et purrevarsel fra oss, vennligst sjekk at fakturanummeret på purrevarslet samsvarer med fakturanummeret på den betalte fakturaen. Er fakturanumrene identiske, kan du se bort fra purringen du har mottatt.

Når er forfallsdatoen på fakturaene dere sender ut?

Du har 14 dager på å betale din faktura. Ved spørsmål vedrørende avdrag, utsettelse eller inkasso kan du ta kontakt direkte med vår fakturapartner Riverty på telefon 22 87 89 70.

Hvor lang betalingsfrist har jeg?

Fra du mottar fakturaen fra oss, har du 14 dager på å betale denne.

Jeg behøver betalingsutsettelse på en faktura

Dersom du har behov for betalingsutsettelse på en faktura, ta kontakt med vår fakturapartner Riverty, før forfalldato, på telefon 22878970.

Fakturaen min har gått til inkasso

Dersom din faktura har blitt sendt til inkasso, må inkassoselskapet kontaktes snarest slik at inkassosaken kan avsluttes. Her finner du hjemmesiden til Gothia inkassoselskap

Hva er linjeleie (for bredbånd igjennom DSL)?

Linjeleie må betales av alle som får bredbånd levert over det norske kobbernettet (DSL). Linjeleien dekker drift, vedlikehold og oppgradering av nettet. For kunder som har ordinær fasttelefon er avgiften vanligvis inkludert i abonnementsprisen for fasttelefon. For kunder som ikke har ordinær fasttelefon betales linjeleie som et tillegg til abonnementsprisen for bredbånd. Du finner våre priser og gebyrer i vår prisliste.

Hva er modemleie (for bredbånd igjennom DSL)?

Vi fakturerer for modemleie for at vi til enhver tid kan ta ansvar for at modemet til DSL / superbredbåndlinjen fungerer. Dersom modemet ditt blir defekt, sender vi deg et nytt uten ekstra kostnad. De 12 første månedene av abonnementet ditt, slipper du å betale for modemleie. Du finner våre priser og gebyrer i vår prisliste.

Hva koster purregebyr?

Ved forsinket betaling vil vi sende deg en påminnelses per SMS og deretter et purrevarsel per brev. Det vil da tilkomme et purregebyr på Kr 35,- + eventuelle renter som vil legges til purrevarselet.

Forstå din faktura

På første side av fakturaen finner du den viktigste informasjonen; perioden du betaler for, totalsummen du må betale og betalingsinformasjon med KID- og kontonummer. Første side inneholder også annen nyttig informasjon slik som fakturanummeret (unikt nummer per faktura) og eFakturareferanse for å opprette eFaktura i din nettbank. På side to av fakturaen finner du hvilke produkter du betaler for, samt eventuelle rabatter og gebyrer. For mer detaljert beskrivelse les mer her.

Finner du ikke svar på det du lurer på?

Kontakt oss på chat eller se svar på ofte stilte spørsmål

2023-09-27