FAQ - Leveranse og installasjon | GlobalConnect
PrivatBedriftBorettslag

Tilbake

Leveranse og installasjon

Detaljer om installasjon, forberedelser, tidslinjer og utstyr.

Fiberutbygging i nabolaget

Hva er prosessen i planleggingsfasen?

Det er viktig at forarbeidet gjøres skikkelig. Derfor lager vi en fremdriftsplan for å sikre alle tillatelser og planlegge hva som skal gjøres når.

I tillegg til å tegne avtale med en entreprenør for bygging av feltet, sendes det grave- og stolpesøknader til ekstern part. Det kan være kommune, fylkeskommune, veilag og private tomteeiere for å nevne noen. Det varierer hvor lang tid dette tar. Før vi kan sette spaden i jorda, gjennomføres det befaring med kommunen, som vi har tett dialog med underveis i utbyggingen.

Når kan jeg forvente bekreftelse på utbygging?

Du vil motta en skriftlig bekreftelse så snart det er besluttet at vi skal bygge ut fiber i ditt område.

Hvordan utfører dere utbyggingen?

Fibernettet legges enten i bakken eller henges i stolper, ofte avhengig av hvordan strømnettet i området er bygd. Hvis strømkabelen til boligen går i luftstrekk, henges normalt fiberen i samme luftstrekk og man trenger ikke å foreta seg noe. I områder hvor vi skal grave vil du få et gravevarsel i postkassen. Samtidig som vi bygger ut fibernettet, knytter vi også nettet til vårt nasjonale fibernett.

I området setter vi opp en fibernode, dette kan være et lite bygg eller et skap avhengig av hvor stort området er. Fibernoden er koblingspunktet til boligområdet, derfra går det fiberrør frem til hver bolig i feltet.

Etter hvert som vi har gravd ned fiberrør og rørstrukturen er sammenhengende, begynner vi å blåse fiber i rørene frem til hver bolig.  Ønsker du fiberinntaket på andre siden av huset, trenger du ikke å grave ned røret helt dit. Vår entreprenør kan feste fiberkabelen langs ytterveggen til stedet hvor du ønsker inntaket.

Hva er forventet tid for utbygging?

Utbyggingen tar vanligvis tre til ni måneder og utføres av våre lokale entreprenører.

Hvordan får jeg status på fremdriften?

Du vil motta informasjon når vi vil starte å grave, når vi planlegger installasjonen innendørs, og når vi forventer at hele ditt nabolag vil være på nett. I de fleste områder vil du få en tilgang til en lokal landingsside der du kan følge med på prosessen underveis. Du vil også motta kontaktinformasjon til vår lokale entreprenør som utfører arbeidet.

Når blir fibetromlene fjernet langs veiene?

Fibertromlene ryddes fortløpende når utbyggingen blir ferdig.

Egeninnsats nedgravning av fiberør

Hva betyr det å utføre egeninnsats?

Entreprenøren legger fiberrør til deg ved tomtegrensen og dersom ikke annet er avtalt, må du selv grave ned dette fiberrøret fra tomtegrensen til nærmeste husvegg. Grøften skal være rundt 30 cm dyp med egnet, steinfri, masse minimum 5 cm rundt røret. Vi sender deg en påminnelse på SMS når det nærmer seg.

Dersom du vil ha hjelp med egeninnsats kan du kontakte lokal entreprenør for tilbud. GlobalConnect dekker ikke egeninnsats med mindre det er en del av avtalen.

Slik graver du ned fiberrør.

Kan jeg bruke eksisterende rør på min eiendom?

Ja, hvis du har et eksisterende privat rør benytter vi gjerne dette så fremst det er mulig. Ta kontakt med entreprenør og avtal hvor entreprenør skal legge av røret ditt. Du må i tillegg fremskaffe rørenden i begge ender, slik at det er klart for entreprenør å føre GlobalConnects fiberrør gjennom ditt eksisterende rør.

Vi har ikke mulighet til å benytte rør som er lagt ned av andre bredbåndsleverandører.

Leveranse til borettslag og sameier

Hva er tidsperspektivet fra kollektiv avtale er signert til alle er på nett?

Tidsperspektivet avgjøres etter størrelsen av boligselskapet, og hva som er avtalt i den signerte kontrakten med styret i boligselskapet. Dere skal til enhver tid være trygge på at dere er oppdatert med siste nytt om prosessen, da entreprenøren vil sende ut relevant informasjon til både beboere og styret.

Hva skjer fra avtalen inngås til installasjonen?

Først lager vi en fremdriftsplan for prosjektet sammen med involverte entreprenører for å kartlegge hvilke utvendige og innvendige prosesser som skal skje til hvilken tid. I tillegg legges alle nødvendige bestillinger av utstyr, godkjenninger eksternt og andre viktige elementer som må avklares før leveransen.

Når leveransen er bekreftet, vil det sendes ut informasjon til styret og alle beboere. I forbindelse med dette åpnes det også for beboerregistrering. I beboerregistreringen kan du lese mer om hvilke tjenester som er en del av den kollektive avtalen samt gjøre de tilvalgene som passer dine behov. Det er viktig at du som beboer registrerer deg før installasjonen, slik at vi får validert aktiveringen av tjenester i boenheten samt hvilke tjenester du skal ha.

Hvordan blir det tekniske oppsettet satt opp i boligselskapet?

Når fibernettet bygges ut og inn til bygningen(e), blir det som regel etablert en fibernode på boligselskapets eiendom. Denne plasseres enten i byggets kjeller, i felles garasje eller i et utendørsskap. Fra denne fibernoden går alle fiberkoblingene ut til hver enkelt bygg/oppgang.

I hver bolig vil det installeres en topp moderne GlobalConnect hjemmesentral og det tilhørende trådløse utstyr som ble bestemt i den kollektive avtalen.

Installasjon

Hva skjer hvis det ikke er noen eksisterende fiber til husveggen min?

Dersom det ikke er fiberkabel ført fra veien til husveggen din, vil entreprenør ta kontakt for å avtale tidspunkt for inspeksjon og installasjon.

Hvordan foregår besøk av montør?

Vår montør vil kontakte deg direkte for å avtale tid. På installasjonsdato må installatør få fri adkomst og strømtilførsel, og utstyret må ligge klart.

Montøren installerer en liten fiberboks på veggen i boligen din, og vår hjemmesentral settes opp. Montør vil, sammen med deg, finne beste plassering av hjemmesentralen, samt beste føringsvei for å komme dit. Når fiberbredbåndet er klart til bruk vil du motta en ferdigmelding på e-post fra oss.

Hvordan foregår installasjonen når jeg bytter fra en annen bredbåndleverandør?

Dersom du har en eksisterende bredbåndsforbindelse GlobalConnect kan benytte på adressen (ISP-bytt) vil installasjonen skje i sentralen og ikke hjemme hos deg. Etter bestilling sender vi hjemmesentralen i posten som du kobler opp selv.

Du kan finne alle brukerveiledninger her: Brukerveiledning for hjemmesentral og Wi-Fi-utstyr.

Er det mulig å endre tidspunktet for installasjon?

Ja, du vil få informasjon om installasjon fra utførende entreprenørselskap og det vil også være utdelt et kontaktpunkt for spørsmål og endring av tidspunkt.

Hva skjer hvis jeg ikke er hjemme?

Det er ønskelig og anbefalt at du er hjemme under installasjonen, så det kan gis direkte informasjon om de nye produktene og tjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme den avtalte dagen, kan du enten stille boligen tilgjengelig via bekjente eller kontakt montør for å bli enig om en annen dag for installasjon.

Hvordan blir TV installert?

Har du bestilt TV fra en av våre samarbeidspartnere vil du få tilsendt TV-dekoder og brukerveiledning for installasjon i posten. Dersom du får en montør for å installere bredbånd kan montør også installere og aktivere TV-tjenesten.

For ytterligere hjelp med TV eller tilkobling, besøk nettsiden til din TV-leverandør: RiksTV / Allente / Telia

Utstyr og plassering

Hvor finner jeg brukerveiledning på utstyret?

Du kan finne brukerveiledninger på ditt utstyr her.

Hvor vil hjemmesentralen og Wi-Fi bli plassert?

Den optimale og mest vanlige plasseringen er i nærheten av TV-en. Hvis boligen har et teknisk skap, installerer vi hjemmesentralen der og trekker kabel til stuen for tilkobling av Wi-Fi.

Kan jeg bruke min egen Wi-Fi-ruter?

Ja, din egen Wi-Fi kan fint brukes. Vi vil allikevel alltid anbefale å bruke vårt utstyr slik at du får hjelp av oss ved behov.

Er det mulig å bruke TV-dekoderen i et annet rom?

For å kunne bruke TV via fiber i et annet rom er det avgjørende at det går en ethernet-kabel mellom hjemmesentralen og den gjeldende TV-dekoderen. Dersom du kobler TV-dekoder over Wi-Fi kan vi ikke garantere samme avspillingskvaliteten som med kabel.

Kan jeg bruke eksisterende internkabling til TV?

Ja, det kan brukes dersom det er en standard Ethernet-kabel. Eksisterende coax-kabel kan ikke brukes.


Fant du ikke det du leter etter?

Bli kunde hos oss

Få en oversikt over våre produkter, priser og abonnementsvilkår.

Abonnement og faktura

Administrasjon av abonnement, faktura, personvern, eierskifte, flytting, angreskjema og oppsigelse.

Hjelp med internett og TV

Se om det er en feilmelding i ditt område, få hjelp med feilsøk og se brukerveiledninger.

Er du bedriftskunde? Klikk her

2024-02-27